Tillämpning av inkassolagen

Faktabroschyr

Ladda ner som pdf

Med den här skriften riktar sig Datainspektionen till den som bedriver inkassoverksamhet. Råden ger inspektionens syn på vad som menas med ”god inkassosed”. De ligger till grund för inspektionens föreskrifter vid tillståndsgivning och tillsyn.

Råden och Datainspektionens föreskrifter om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (se bilaga 1) trädde i kraft den 1 april 1989.

Läs mer om inkassofrågor

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i september 2011. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format