Webbpublicering av protokoll och diarier

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Många kommuner och landsting väljer att publicera protokoll och diarier på sina webbplatser. Enligt offentlighetsprincipen finns det ingen skyldighet att publicera den här typen av information på Internet. Det innebär i sin tur att personuppgiftslagens regler måste följas.

För att underlätta för kommuner och landsting har Datainspektionen tagit fram den här checklistan som kort sammanfattar några av de viktigaste punkterna vid webbpublicering av protokoll och diarier.

Läs mer om e-förvaltning på Datainspektionens webbplats

Beskrivning

Senast reviderad i februari 2012. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format