Vägledning till personuppgiftsbiträden inför den nya dataskyddsförordningen

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Den nya dataskyddsförordningen som ska börja tillämpas 2018 kommer att medföra stora förändringar för personuppgiftsbiträden, det vill säga den som behandlar personuppgifter för annans räkning. För att på bästa sätt kunna förbereda sig för förändringarna så har Datainspektionen tagit fram denna vägledning

Beskrivning

En vägledning för personuppgiftsbiträden inför dataskyddsförordningen. Publicerad i maj 2016.

Mer information

Format