Vägledning för integritetsanalys

Faktabroschyr

Ladda ner som pdf

En vägledning för att underlätta arbetet med att analysera konsekvenserna för skyddet för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling (integritetsanalys) när förslag till nya lagar och andra föreskrifter tas fram.

Beskrivning

September 2016.

Mer information

Format