Sociala medier

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Datainspektionen har tagit fram detta informationsblad som klargör vilka krav personuppgiftslagen ställer på företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer när de använder olika typer av sociala medier som kommunikationskanal.

Läs mer om personuppgiftsbehandling i sociala medier

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i maj 2014. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format