Skyddade personuppgifter i skolan

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Alltfler personer, både vuxna och barn, lever idag under sådana omständigheter att deras personuppgifter behöver skyddas. För dessa personer kan till exempel en spridning av adressuppgifter innebära ett hot mot deras liv och hälsa. De kan då få skyddade personuppgifter genom Skatteverkets försorg. Personuppgifterna skyddas i huvudsak med sekretessmarkering och kvarskrivning.

Att fler får skyddade personuppgifter innebär att många skolor kommer att ha barn och elever med skyddade personuppgifter i sin verksamhet. Att behandla dessa elevers personuppgifter ställer extra stora krav på den personuppgiftsansvarige i och med att behandlingen måste ske på ett sätt som inte ger upphov till svåra konsekvenser för de berörda registrerade. Denna checklista är tänkt som en hjälp för den personuppgiftsansvarige som måste hantera skyddade personuppgifter i sin skola.

Beskrivning

Senast reviderad i december 2012. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format