Samtycke enligt personuppgiftslagen

Faktabroschyr

Ladda ner som pdf

Med den här broschyren vill Datainspektionen informera och ge vägledning om innebörden av kravet på samtycke enligt personuppgiftslagen. Samtycke definieras som varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Läs mer om samtycke

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i augusti 2015. Senaste tryckta upplagan är från mars 2012. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format