Rättsväsendets informationsförsörjning

Rapport

Ladda ner som pdf

Datainspektionen har granskat det elektroniska informationsflöde som förekommer mellan olika myndigheter i samband med brottsmål. Detta utbyte av information kallas för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) och utvecklas i nuläget av Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Brottsförebyggande rådet. RIF införs etappvis och kommer framöver att omfatta fler myndigheter.

I den information som skickas mellan myndigheterna förekommer många personuppgifter som ofta är integritetskänsliga. Datainspektionen har undersökt om, och i så fall hur, bestämmelserna som ska skydda den personliga integriteten följs, när personuppgifter överförs mellan myndigheterna som ingår i RIF.

I den här rapporten beskriver Datainspektionen flödet av information och identifierar brister i skyddet av de personuppgifterna som skickas mellan myndigheterna.

Läs pressmeddelandet om rapporten

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad 2012. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format