Publicering på Internet

Informationsblad

Ladda ner som pdf

I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man publicerar personuppgifter på webbplatser, bloggar och liknande.

I det här informationsbladet får du veta mer om hur personuppgiftslagen ska tolkas när det gäller internetpublicering i olika situationer.

Beskrivning

Senast reviderad i februari 2012. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format