Personuppgiftsombudet

Faktabroschyr

Ladda ner som pdf

Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar om lagtext och förarbeten samt vissa synpunkter och förslag från Datainspektionen som ska vara ett stöd för den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsombudet.

Läs mer om personuppgiftsombud

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i augusti 2015. Senaste tryckta upplagan är från december 2010. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format