Personuppgiftsombud + anmälningsblankett

Blankett, Informationsblad

Ladda ner som pdf

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man vill utse ett personuppgiftsombud anmäler man det till Datainspektionen. I det här informationsbladet får du veta mer om ombudets roll och uppgifter.

Med informationsbladet följer en blankett för att anmäla ett ombud till Datainspektionen.

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i augusti 2015. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format

,