Personuppgifter i arbetslivet

Informationsblad

Ladda ner som pdf

I den här broschyren får du veta mer om hur personuppgifter i arbetslivet får behandlas enligt personuppgiftslagen. Informationen vänder sig till arbetsgivare, arbetstagare, fackförbund och branschorganisationer inom både privat och offentlig sektor. I vissa fall kan särskilda regler gälla för arbetsgivare i offentlig verksamhet och dessa tas upp separat. I den mån det finns särskilda lagregler om behandling av personuppgifter inom arbetslivet gäller dessa före personuppgiftslagen.

Informationen innehåller en genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser och hur dessa tillämpas på arbetslivets område. Dessutom hittar du exempel från verkliga fall som Datainspektionen behandlat. När det talas om arbetstagare menas i vissa fall även arbetssökande.

Läs mer om personuppgifter i arbetslivet

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i september 2016. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format