Molntjänster och personuppgiftslagen

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Allt fler kommuner, myndigheter och företag överväger att använda sig av så kallade molntjänster. Molntjänster innebär att exempelvis processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av leverantörer som tjänster över Internet.

Den som använder en molntjänst för till exempel lagring av personuppgifter förlorar den faktiska kontrollen över de personuppgifter som lagras. Till detta kommer att molnleverantörer ofta använder sig av standardavtal, det vill säga i förväg definierade användarvillkor, och anlitar underleverantörer. Det är därför mycket viktigt att den som tänker använda en molntjänst är medveten om de krav som ställs enligt personuppgiftslagen.

I det här informationsbladet får du som är personuppgiftsansvarig veta mer om vad som gäller.

Läs mer om molntjänster

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i september 2011. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format