Molntjänster i skolan

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Vem på en skola är behörig att ingå avtal med en molntjänstleverantör? Är det fritt fram för lärare att bestämma vilka molntjänster som ska användas i klassrummet? Dessa och andra närliggande frågor besvaras i detta informationsblad om skolor och molntjänster. Det blir allt vanligare att skolor använder sig av molntjänster eller står i begrepp att börja göra det. Men samtidigt är det viktigt att både elever och skolpersonal kan känna sig trygga med tjänsten och veta att deras personuppgifter inte kommer att användas av molntjänstleverantören för leverantörens egna syften och att uppgifterna verkligen raderas från molntjänstleverantörens servrar när de inte längre är nödvändiga att spara.

Läs mer om molntjänster

Beskrivning

Senast reviderad i april 2014. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format