Kameraövervakning inomhus i skolor

Informationsblad

Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. På den här sidan beskriver vad som är viktigt att tänka på för att kameraövervakning ska få bedrivas inomhus i skolor.

Läs mer om kamerövervakning

Kategori:

Beskrivning

Senast reviderad i augusti 2015. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format