Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Faktabroschyr

Ladda ner som pdf

En huvudregel i personuppgiftslagen är att personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke. Det finns dock en rad undantag från regeln, ett finns i 10 § punkten f. Där står det att man kan få behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intresse av behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse av integritetsskydd.

I den här broschyren får du vägledning om några situationer där det kan vara aktuellt att göra en sådan intresseavvägning. Här finns också allmän information om personuppgiftslagen.

Läs mer om intresseavvägning

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i augusti 2015. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format