Intern åtkomst till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag

Rapport

Ladda ner som pdf

Försäkringsbolag behandlar en mängd olika personuppgifter i sin verksamhet. Många av uppgifterna är känsliga, till exempel uppgifter om hälsa eller medlemskap i fackförening. Det är därför viktigt att försäkringsbolagen har en fullgod IT-säkerhet och att åtkomsten till uppgifterna är begränsad till de personer som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Det är bakgrunden till att Datainspektionen under året har genomfört ett projekt om intern åtkomst1 till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag. Vi har granskat ett antal försäkringsbolags rutiner för behörighetsstyrning och åtkomstkontroll vid behandling av känsliga personuppgifter. I projektet ingick också att granska hanteringen av så kallade skyddade personuppgifter. I den här rapporten redovisar vi våra slutsatser.

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

En rapport från Datainspektionen. Oktober 2010.

Mer information

Format