Inbyggd integritet – Privacy by design

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Datainspektionens IT-säkerhetsspecialister har tagit fram en vägledning för hur IT-system bör utformas för att redan från början uppfylla kraven i personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen bygger på ett par grundläggande principer: man ska inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än man behöver och inte använda den till något annat än vad man samlade in den för.

Vägledningen innehåller råd för hur integritetsskyddet kan stärkas under IT-systemets hela livscykel – från förstudie och kravställning via design och utveckling till användning och avveckling.

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i januari 2012. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format