Hur länge får personuppgifter bevaras?

Faktabroschyr

Ladda ner som pdf

I den här broschyren får du veta mer om hur länge personuppgifter får bevaras enligt personuppgiftslagen. Här hittar du synpunkter från Datainspektionen som kan vara till stöd och hjälp för ditt arbete samt mer allmän information om personuppgiftslagen.

Läs mer om hur länge personuppgifter får bevaras

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i juni 2015. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format