Förberedelser inför dataskyddsförordningen – för personuppgiftsansvariga

Faktabroschyr

Ladda ner som pdf

Denna vägledning tar upp 13 frågor som personuppgiftsansvariga, det vill säga de som behandlar personuppgifter, bör ta ställning till redan nu för att förbereda sig inför införandet av dataskyddsförordningen som ska börja tillämpas i mitten av 2018.

Beskrivning

En vägledning för personuppgiftsansvariga inför dataskyddsförordningen.

Mer information

Format