Elektroniska nycklar

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Användning av så kallade elektroniska nycklar är en företeelse som har blivit allt vanligare. I ett elektroniskt nyckelsystem kan man, till skillnad från ett system med ”vanliga” nycklar, enkelt spärra en borttappad nyckel och andra nycklar och lås behöver inte bytas ut. Huvudskälet för ett bostadsbolag eller en bostadsrättsförening att införa ett system med elektroniska nycklar är att underlätta hanteringen av nycklar.

Den behandling av personuppgifter som utförs i elektroniska nyckelsystem hos bostadsbolag och bostadsrättsföreningar sker i mycket nära anslutning till den privata sfären, det vill säga bostaden. Med tanke på detta finns anledning att i särskilt hög grad beakta de boendes integritetsintresse, speciellt om det elektroniska nyckelsystemet omfattar även själva lägenhetsdörrarna.

Beskrivning

Senast reviderad i november 2007. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format