E-förvaltning och personuppgiftslagen

Informationsblad

Ladda ner som pdf

När myndigheterna utvecklar e-tjänster och inför elektroniska ärendehanteringssystem innebär det en ökad datoriserad behandling av personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter får inte kränka enskildas personliga integritet och myndigheterna måste därför se till att följa reglerna i personuppgiftslagen (PuL), särskild registerlagstiftning och sekretesslagstiftningen. Det här dokumentet ger råd och vägledning för behandlingen av personuppgifter i samband med e-förvaltning.

Läs mer om e-förvaltning

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Senast reviderad i maj 2010. Senaste tryckta upplagan är från mars 2012. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format