Checklista för systematisk logguppföljning inom hälso- och sjukvården

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Datainspektionen har sedan patientdatalagen trädde i kraft i juli 2008 granskat vårdgivare runt om i landet. Vid flera av inspektionerna har det visat sig att systematisk logguppföljning helt saknas eller är bristfällig. Varje gång någon till exempel öppnar eller skriver ut patientuppgifter ska det registreras i en logg. Den loggen ska sedan analyseras för att upptäcka om någon som inte är behörig har kommit åt patientuppgifter. Syftet med loggkontrollen är också att avhålla personal från att läsa patientuppgifter som de inte behöver i sitt arbete.

Datainspektionen har tagit fram denna checklista som på ett enkelt sätt beskriver hur vårdgivare bör arbeta med systematisk logguppföljning. Checklistan riktas till alla vårdgivare i landet och kan hämtas kostnadsfritt via Datainspektionens webbplats.

Läs mer om patientdatalagen

0,00 kr inkl moms

Kategori:

Beskrivning

Senast reviderad i oktober 2010. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format