Anmälan om behandling av personuppgifter

Blankett

Ladda ner som pdf

Personuppgiftsansvariga som inte har utsett och anmält ett personuppgiftsombud är enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen skyldiga att till Datainspektionen anmäla behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Anmälan görs på denna blankett. Gäller även ändring av tidigare anmälan.

Läs mer om anmälan av behandling av personuppgifter

0,00 kr inkl moms

Beskrivning

Blankett från Datainspektionen.

Mer information

Format