Anmälan och förhandskontroll

Informationsblad

Ladda ner som pdf

Personuppgiftsansvariga som inte har utsett och anmält ett personuppgiftsombud är skyldiga att till Datainspektionen anmäla behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. I det här informationsbladet kan du läsa mer om vad som gäller.

Läs mer om att anmäla behandling

Beskrivning

Senast reviderad i augusti 2015. Den senaste versionen av det här informationsmaterialet är alltid pdf- och webbversionen på www.datainspektionen.se.

Mer information

Format